Виробництво глинозему

Виробництво глинозему й алюмінію тісно пов’язане між собою. 90% виробленого глинозему використовується для електролітичного одержання алюмінію.

Світові потужності

Обсяги виробництва первинного електролітичного алюмінію складають понад 27 млн. тонн алюмінію на рік і продовжують зростати, збільшуючись у середньому на 500 тисяч тонн у рік. Знижується розбаланс між кількістю споживаного й виробленого алюмінію за рахунок випереджального росту споживання в середньому на 25% у рік. Наприклад, у 1998 р. з 25 млн. т встановлених потужностей по виробництву алюмінію приблизно 10% (2,52 млн. т.) були тимчасово законсервовані. Тільки на європейських підприємствах (53 підприємства сумарною потужністю 8,4 млн. т. алюмінію) законсервовані потужності склали 0,96 млн. т. алюмінію. В Америці – з встановленої сумарної потужності 8,8 млн. т. (46 заводів) у 1998 р. були законсервовані 0,64 млн. т.

У 2003 р. сумарний світовий надлишок виробленого алюмінію прогнозувався на рівні 0,1 млн. т., що складає менш 4% обсягу виробництва алюмінію.

Найбільші виробники алюмінію на початок століття (млн. т. алюмінію на рік): США – 3,3; Росія – 2,9; Канада – 2,8; Китай – 2,7; Австралія – 1,9.

Виробництво глинозему: собівартість

Вартість 1 т алюмінію на світовому ринку в останнє десятиріччя зберігає стійку тенденцію до зниження з 1600 до 1300 доларів США, а вартість глинозему тільки в період 1999…2000 років зросла у два рази. Разом із тим витрати на виробництво постійно ростуть.

Частка витрат на глинозем у собівартості алюмінію збільшилася з 10% (1990 р.) до 35% (2003 р.) Частка енерговитрат складає в середньому 25% собівартості алюмінію і це при зниженні витрати електроенергії на виробництво 1 кг алюмінію з 21 кВт (50 роки ХХ століття) до 13 кВт у даний час. Багато в чому цей показник визначається ціною електроенергії, що складає, цент⋅кВт на годину: у Канаді – 0,5…1,0; Австралії – 0,7…1,5; США – 1,0…2,0; Україні – 2,8.

Виробників алюмінію за рівнем собівартості алюмінію можна умовно розбити на чотири групи. До першого відносяться алюмінієва промисловість Китаю й України із собівартістю продукції 1250…1300 доларів США за тонну.

Виробництво глинозему

Слід зазначити, що, незважаючи на відставання Китаю в технічних показниках (енерговитрати на 3…5%, витрата анодів на 60…80 кг/т. алюмінію перевищують показники західних підприємств, частка енерговитрат досягає 35%, а частка глинозему – 50% у виробництві алюмінію) алюмінієва промисловість Китаю швидко удосконалюється й розвивається. Загальна потужність заводів Китаю складає 5,1 млн. т/рік, хоча лише 17 з 130 підприємств мають продуктивність більш 100 тис. т. на рік.

До другої групи із собівартістю однієї тонни алюмінію 1100…1250 доларів США відносятся підприємства Росії, США, Бразилії.

До третього – алюмінієві виробництва Венесуели, Мозамбіку, Бахрейну, Об’єднаних Арабських Еміратів із собівартістю тонни алюмінію на рівні 1000…1100 доларів США.

До четвертої групи відносяться алюмінієві підприємства Канади, Австралії і Південно-Африканської республіки із собівартістю виробництва однієї тонни алюмінію 900…1000 доларів США за тонну.

По обсягах і динаміці зростання виробництва за останні 25 років основних виробників алюмінію можна умовно розбити на дві категорії. Країни, що відносяться до першої категорії (Канада, США, Норвегія, ПАР, Німеччина), стабілізували обсяги виробництва алюмінію, глинозему і скорочують видобуток бокситів.

Навпаки, представники другої категорії (Австралія, Китай, Бразилія, Індія, Венесуела) постійно нарощують обсяги виробництва: алюмінію приблизно на 30% у рік (у 8,6 раз за 25 років); глинозему – на 38% у рік, бокситів – на 10% у рік.

Кон’юнктура ринку

Кон’юнктура на ринку алюмінію обумовлює розвиток процесів міжнародної інтеграції виробників алюмінію й глобалізації виробництв. При цьому вирішуються питання організації комплексних виробництв від видобутку сировини до одержання товарної продукції, активного впливу на цінову політику на ринку, скорочення витрат, вибору пріоритетів і стратегії розвитку, концентрації виробничого і наукового потенціалу.

Виробники вимушені робити вибір: або спільними зусиллями знайти механізми, що дозволяють регулювати ситуацію на ринку і попереджати розвиток кризових явищ, або скоритися з масштабними фінансовими втратами у виробництві.

Виробництво глинозему

У результаті стали народжуватися інтегровані виробничо-торгово-сировинні структури і великі холдинги з повним технологічним циклом від видобутку бокситу до одержання готового виробу.

Наприклад, відбулося злиття двох найбільших американських компаній Alcoa і Reynolds Metals. До злиття активи Alcoa оцінювалися в 23 млрд. доларів США. Компанія мала 178 підприємств у 28 країнах. Виробляла 2,25 млн. т. алюмінію і більш 7 млн. т. глинозему. Після злиття під контролем нової структури виявилося 23% світового ринку алюмінію.

Виробництво глинозему, на думку експертів буде розвиватися в майбутньому згідно таких тенденцій:

  • подальша інтернаціоналізація й укрупнення алюмінієвого бізнесу;
  • включення в нього енергетичних потужностей і створення в рамках великих компаній власних енергетичних джерел;
  • розширення споживання алюмінію в таких галузях, як автомобільне й транспортне машинобудування, будівництво, побутова техніка, товари побуту;
  • розвиток зв’язків між виробниками і споживачами металу, розширення ринку алюмінію з розробкою нових технологій одержання й напрямків використання алюмінію;
  • подальший розвиток виробництва і споживання алюмінію в Китаї, Австралії, Росії, країнах Близькому Схід і ряді країн, що розвиваються.

За матеріалами: Виробництво глинозему. Ю.П.Насекан. – Запоріжжя. – 152 с.

2191